Những mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế bạn nên biết

Đối với mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế, không phải ai cũng được tiếp cận và áp dụng chính xác. Do vậy, chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn thông tin về mẫu biên bản nghiệm thu cũng như hướng dẫn cách điền mẫu biên bản cho đúng.

mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế là gì? 

Hiện nay, việc nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu là một điều vô cùng phổ biến. Việc này giúp các cá nhân, doanh nghiệp đánh giá được chất lượng của công trình, hiệu quả của việc triển khai, vận hành dự án. Trong quá trình này, chúng ta phải tạo và áp dụng các mẫu biên bản nghiệm thu thích hợp và chính xác.

Nghiệm thu thiết kế có thể được hiểu là quá trình đánh giá, thẩm định, phê duyệt các công trình, dự án của chủ đầu tư, theo đúng quy định. Quá trình này giúp cho chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá về thiết kế bao gồm các khía cạnh: chất lượng, số lượng, khối lượng, sự phù hợp, tương thích và mức độ đáp ứng nhu cầu cho trước.

Biên bản nghiệm thu thiết kế là giấy tờ được lập lên khi chủ đầu tư đã hoàn tất quá trình nghiệm thu của mình. Đây là giấy tờ có giá trị minh chứng cho thiết kế của dự án, công trình cũng như để ghi nhận lại quá trình đánh giá chất lượng của dự án, công trình.

Trong biên bản này phải thể hiện được các nội dung về mẫu thiết kế và những đánh giá thiết kế yêu cầu và phải nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản nghiệm thu thiết kế.

mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế

Vai trò của biên bản nghiệm thu thiết kế

Nghiệm thu thiết kế là quá trình vô cùng quan trọng quyết định tới hiệu quả của dự án và chất lượng của công trình. Bản thiết kế đạt tiêu chuẩn và đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư, dự án mới được tiếp tục triển khai. Ngược lại, khi thiết kế của bên tư vấn thiết kế kém chất lượng, thì chủ đầu tư có quyền bản ánh và yêu cầu bên tư vấn thiết kế có sự điều chỉnh cho hợp lý hoặc chấm dứt hợp đồng.

Quá trình này đòi hỏi diễn ra nghiêm túc, trong khoảng thời gian hợp lý bởi nó ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ triển khai công trình, chất lượng của công trình và chi phí liên quan tới vốn đầu tư ban đầu.

Khi đã có biên bản nghiệm thu thiết kế, đây sẽ là “giấy thông hành” giúp đảm bảo chất lượng, số lượng liên quan tới dự án, công trình và từ đó, dự án được triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế

Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu thiết kế

Những nội dung cần có trong một biên bản nghiệm thu thiết kế:

 • Tên tiêu đề: Biên bản nghiệm thu thiết kế
 • Tên của thiết kế
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự, Luật xây dựng
 • Đối tượng trong quá trình nghiệm thu: kết cấu, tính khả thi, thẩm mỹ
 • Các công việc trong quá trình nghiệm thu
 • Thành phần tham gia quá trình nghiệm thu thiết kế: 
 • Thứ nhất, chủ đầu tư – người nghiệm thu (ghi rõ thông tin của người nghiệm thu, bao gồm: họ và tên, chức vụ đảm nhiệm)
 • Thứ hai, bên tư vấn thiết kế (ghi rõ thông tin người đại diện, bao gồm họ và tên và chức vụ đảm nhiệm)
 • Thời gian nghiệm thu: Ghi rõ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc (Giờ, ngày tháng năm)
 • Địa điểm nghiệm thu
 • Đánh giá: Dựa vào các tiêu chí được chủ đầu tư đưa ra để đánh giá
 • Phần kết luận: Kết quả nghiệm thu thiết kế đạt hay không đạt, có sửa đổi, bổ sung gì khác không. 
 • Ký và ghi rõ họ và tên, chức vụ đảm nhiệm của bên nghiệm thu (chủ đầu tư) và bên tư vấn thiết kế

Căn cứ vào các quy định pháp luật, cùng tình hình thực tế hiện tại cũng như nhu cầu của bên chủ đầu tư (bên nghiệm thu).

mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Xây dựng 2014
 • Các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan

Đối tượng của quá trình nghiệm thu

 • Kết cấu của thiết kế gồm 3 phần:
 • Kết cấu tòa nhà
 • Kiến trúc căn hộ
 • Hệ thống điện nước
 • Tính khả thi và thẩm mỹ của thiết kế;
 • Phù hợp với phong cách chủ đạo của công trình
 • Đáp ứng được yêu cầu của địa phương về các tiêu chuẩn an toàn, môi trường của công trình

Thành phần tham gia nghiệm thu

 • BÊN NGHIỆM THU (CHỦ ĐẦU TƯ)

Tên và chức vụ (Ví dụ: ông Phan Văn A, chức vụ: Tổng giám đốc)

 • BÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ:

Tên và chức vụ (Ví dụ: bà Hoàng Thị B, chức vụ: Trưởng phòng kĩ thuật)

Thời gian diễn ra nghiệm thu

 • Thời gian bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 1 tháng 1 năm 2021
 • Thời gian kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 2 tháng 1 năm 2021

Địa điểm diễn ra nghiệm thu 

Tại: Số 11, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đánh giá

 • Về kết cấu của thiết kế: Phù hợp với tiêu chuẩn của chủ đầu tư
 • Về tính khả thi và thẩm mỹ: Đảm bảo tiêu chí của chủ đầu tư

Kết luận

 • Đạt
 • Được đưa vào để triển khai dự án.

Như vậy, trên đây là thông tin về mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế. Mong rằng những điều trên sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình triển khai dự án.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN